REMONT ZAPÓR PRZECIWRUMOWISKOWYCH NA POT. SMOLNIK, M. PISARZOWA,GM. LIMANOWAInwestor:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Czas realizacji:
IV 2006 - X 2006

Rodzaj budowli:

  • remont zapór przeciwrumowiskowych szt. 4/419,36 m3 betonu/432,65 m2 okładziny kamiennej
  • opaski siatkowo kamienne z koszy szt. 2/35m/80 m3 koszy

w Roman"'>drenaż stoków sączkami francuskimi

  • stabilizacja korpusu drogi geosiatką
  • nawierzchnia bitumiczna grubości 11 cm na długości 600 m wraz z barierami ochronnymi.