LOKALNE ZABEZPIECZENIE BRZEGU RZ.ŁOSOSINY W KM 1+800-2+00 W M.WITOWICE DOLNE,GM.ŁOSOSINA DOLNA • Inwestor:
  RZGW w Krakowie

  Czas realizacji:
  XI 2002 - XII 2002

  Rodzaj budowli:
 •  tama podłużna faszynadowa z oskałowaniem, narzutem i koronką z koszy siatkowo-kamiennych
 •  opaska z narzutu kamiennego na ścieli faszynowej
 •  brzegosłon faszynowy