USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH NA POTOKU KRUŻLOWIANKA W M.KRUŻLOWA,GM.GRYBÓWInwestor
MZMiUW w Krakowie

Czas realizacji:
IX 2002 - V 2003

Rodzaj budowli:

  • opaski brzegowe z koszy siatkowo-kamiennych
  • gurty z koszy siatkowo-kamiennych i narzutów