REMONT KORYTA REGULACYJNEGO RZEKI RABY W KM 99+300-99+600 W.RABA NIŻNA,GM.MSZANA D.Inwestor:    
RZGW w Krakowie

Czas realizacji:    
IX 2002 - XI 2002

Rodzaj budowli:    

  • opaski brzegowe z narzutu kamiennego na wyściółce faszynowej