STABILIZACJA ŚCIANĄ AŻUROWĄ LARSENOWĄ DNA RZEKI DUNAJEC W KM0+110-0+770 W M.ŚWINIARSKO W REJONIE UJĘCIA WODY DLA M.NOWY SĄCZInwestor:    
Urząd Miasta Nowego Sącza

Czas realizacji:    
VIII 2002 - I 2003

Rodzaj budowli:    

  • zabicie w trzech rzędach grodzic G-62 na gł. do 12m z ułożeniem narzutu z grubych głazów w dni rzeki
  • opaska brzegowa z narzutu kamiennego