USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH NA POTOKU STRADOMKA W M.SKRZYDLNA,GM.DOBRAInwestor:    
MZMiKW

Czas realizacji:    
IX 2002 - V 2003

Rodzaj budowli:    

  • opaski siatkowo-kamienne
  • progi z gabionów typ ciężki

> 62, gł.wbicia 6,5m, budowle siatkowo-kamienne, krata melioracyjna, brzegosłon faszynowy

  • opaska z kiszek faszynowych 20+20cm