USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH NA POTOKU PRZENOSZA W M.PRZENOSZA,GM.DOBRAInwestor:    
MZMiKW w Krakowie

Czas realizacji:    
XI 1999 - X 2000

Rodzaj budowli:    

  • opaski brzegowe z koszy siatkowo-kamiennych
  • stopnie z koszy siatkowo-kamiennych i gabionów typ ciężki