USŁUGI MELIORACYJNO-BUDOWLANEFirma „WiR” sp.j. prezentuje wykaz usług z zakresu: 

 

1.Budownictwo hydrotechniczne:

 • usuwanie szkód powodziowych -budowa zbiorników wodnych, retencyjnych, oczek wodnych
 • prace konserwacyjne na ciekach wodnych 

2.Budownictwo drogowe:

 • drogi o nawierzchniach żwirowych, tłuczniowych, asfaltowych
 • drogi leśne z zabudową kaszycowo-kamienną
 • place manewrowe i chodniki z kostki brukowej i naturalnej
 • kanalizacje deszczowe -odwodnienie obiektów budowlanych

3.Roboty ziemne:

 • wykopy wielko powierzchniowe
 • makroniwelacje terenu
 • wymiana gruntu
 • stabilizacja gruntu
 • rekultywacja terenu

4.Prace wyburzeniowe:

 • prace wyburzeniowe z użyciem sprzętu ciężkiego
 • kruszenie materiału powyburzeniowego

5.Roboty remontowo-budowlane