O naszej firmie

10 kwiecień 1991r. mgr inż. Ryszard Biedroń i mgr inż. Wiesław Młynarczyk tworzą Zakład Melioracyjno-Budowlany w Limanowej jako spółkę cywilną. W pierwszych latach działalności Zakład wykonuje drobne roboty wodno-melioracyjne.

Grudzień 1998r. Zakupione zostały hale magazynowe o powierzchni 1400m2 na obszarze 0,6 ha w Łososinie. W ten sposób powstała baza magazynowo sprzętowa Zakładu.

Lipiec 2003r. Przekształcamy się w spółkę jawną przyjmując nazwę Zakład Melioracyjno-Budowlany „WiR” sp.j. w Limanowej.

Realizujemy coraz większe zamówienia w zakresie robót hydrotechnicznych, wodno-melioracyjnych, drogowych, budowy wałów przeciwpowodziowych, zbiorników wodnych oraz likwidacji osuwisk.

Ponadto wykonujemy odwodnienia terenów i budynków, budowy parkingów i dróg dojazdowych, roboty remontowo-budowlane oraz różne usługi warsztatowe.

Zatrudniamy wykwalifikowanych kierowników z dużym doświadczeniem i szerokim wachlarzem uprawnień , pracowników budowlanych, operatorów maszyn, kierowców oraz pracowników administracyjnych.

Sierpień 2016r. Na terenie bazy magazynowo-sprzętowej w Łososinie Górnej powstaje :     

AUTO-SERWIS WiR.

Prowadzi on kompleksowe usługi w zakresie mechaniki pojazdowej(również samochody ciężarowe).Firma realizuje zlecenia z zakresu piaskowania i lakiernictwa.Zajmuje się także obsługą klimatyzacji samochodowej.Uruchomiona zostaje wulkanizacja, która uniwersalnie obsługuje samochody osobowe i ciężarowe.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszej firmy oraz do ewentualnej współpracy.