Kontakt

Zakład Melioracyjno-Budowlany 

WiR

ul. Zygmunta Augusta 12

34-600 Limanowa

Kontakt biurowy:
tel. /18/ 337-52-77

Kontakt - baza magazynowo-sprzętowa:

tel. /18/ 337-70-77